• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann

Informasjon

Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter etter forurensningsforskriften kapittel 12

Søknadsskjemaet gjelder for:

 • Utslipp fra bolighus, hytter, turistbusser og lignende virksomhet med utslipp på mindre enn 50 pe.

Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett.

For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget, gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§20-1 jf. https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§20-3 vedr. søknad om tillatese til tiltak, erklæring om ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger en igangsettingstillatelse fra kommunen.


Vedlegg som skal legges ved på den siste siden:


 1. Navn på nøytral fagkyndig (person/firma) som har bistått med valg av rensemetode og/ eller dokumentasjon av rensegrad.

 2. Begrunnelse for ønske om unntak fra §§12-7 til 12-13 (eventuelt lokal forskrift) og relevant dokumentasjon.

 3. Dokumentasjon av rensegrad jf. §12-10 og beskrivelse av anlegg, inklusive eventuell hygienisering/ etterpolering.

 4. Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendomsgrenser og veiadkomst på kart i målestokk.

 5. Liste over eiendommer tilknyttet avløpsanlegget med gnr., bnr. og adresse (hvis det er flere enn en eiendom)

 6. Oversikt over interesser som blir berørt (drikkevannsforsyning, brønner, jordvanning, næringsvirksomhet, bading, rekreasjon etc.) Beskrivelse av tiltak for å motvirke interessekonflikter og tiltak for å ivareta helse og miljø.

 7. Oversikt over hvem som er varslet (blant annet naboer, aktuelle lokallag og foreninger, eiere av brønner/ andre drikkevannskilder og vanningsanlegg i området) og kopi av nabovarselet.

 8. Grunneiertillatelser.

 9. For minirenseanlegg: Kopi av service- og leveringsavtale.

 10. Eventuelle mottatte klager/ protester.

 11. Erklæring om ansvarsretter med gjennomføringsplan.


Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader