• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Bestilling av oppstartsmøte- reguleringsplan

Informasjon

Privat reguleringsplan.

Ved bestilling av oppstartsmøte skal dette skjemaet fylles ut og nødvendige vedlegg lastes opp digitalt eller sendes inn per post.

Jamfør forskrift om behandling av private forslag til detaljert reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. https://lovdata.no/forskrift/2017-12-08-1950

Følgende vedlegg skal legges ved bestillingen:

 1. Oversiktskart med planområdet markert
 2. Forslag til planavgrensning med adkomst(er) påtegnet - på kart og/eller flyfoto
 3. Skisser, ide-illustrasjoner for planforslaget.
 4. Utsnitt av kommuneplanens arealdel, m/bestemmelser for området
 5. Utsnitt av eventuelle kommunedelplaner, m/bestemmelser dersom disse berører området
 6. Utsnitt av eventuelle regulerings- og bebyggelseplaner i/langs planområdet, m/bestemmelser dersom disse berører området

Fyll inn informasjon  i skjemaet, last opp ved vedlegg og send inn.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader